top of page

. Two Wings . 

In deze training word je begeleid om je vleugels uit te slaan! 
Je ontwikkelt de kwaliteiten van beide vleugels: degene waarmee je verbonden bent met de Sterrenwereld,
om geïnspireerd te zijn over wat er voor jou in het leven is weggelegd

én degene waarmee je verbonden bent met de Aardewereld, om stappen te  zetten zodat dat ook
echt werkelijkheid wordt!

In de praktijk blijken we toch allemaal 2 kanten te hebben: de linkerkant van ons lichaam is meer yin, de rechterkant meer yang. En die twee kanten functioneren gevoelsmatig ook anders.
De kwaliteiten die bij yin horen of de vrouwelijke kant, zijn o.a.: ons naar binnen richten, betrouwen op ons buikgevoel, onze intuïtie, ontvangen, opladen, en ‘zijn’.
Bij yang of onze mannelijke kant hoort o.a.: ons naar buiten richten, onszelf kenbaar maken, actief zijn, doen.


 Door met deze 2 delen te werken tijdens de training kom je in harmonie en balans met jezelf en het leven, en leer je afstemmen op de energie binnenin je en buiten je.

Two Wings

. Linker Vleugel . 

We gaan onze vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelen, zoals onze intuïtie, het horen van onze innerlijke stem, ontvankelijk zijn, het leren afstemmen op energieën, het onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, het ontwikkelen van mededogen en zusterschap. 

 

Deze vleugel is die van de Wijze Vrouw, de Priesteres in jou.

Die vleugel staat voor dat deel in de vrouw dat in contact staat met het grotere en met de kracht van de Aarde. Deze vrouw heeft geleerd haar intuïtie te volgen, mildheid te ontwikkelen en haar wijsheid ten dienste te stellen, maar ze kan tegelijkertijd ook haar grenzen helder aangeven. Ze wil zichzelf realiseren, maar leert dat ook vanuit verbinding met haar zusters te doen, en samen met hen een positieve gemeenschap te vormen. Ze cultiveert een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel en leert zich dieper te verbinden met de natuur en alle levende wezens. Deze vrouw heeft veel onzelfzuchtige liefde in zich, maar kan ook goed voor zichzelf zorgen.

. Rechter Vleugel .

We verdiepen ons ook in heel zakelijke activiteiten, zoals het leren schrijven van een businessplan, het opstarten en ontwikkelen van een eigen website, teksten schrijven, ons kenbaar maken, o.a. op sociale media,… Alle dingen die nodig zijn om onze unieke wijsheid in de wereld te brengen en daar ook gewoon geld mee te verdienen en van te leven.

Deze vleugel staat voor dat deel van de vrouw, dat erin slaagt haar ideeën in de materie te brengen. Deze vrouw kan haar innerlijke kracht ervaren, haar creativiteit en ondernemerschap ontwikkelen, een sterke wilskracht neerzetten en haar zin voor vernieuwing manifesteren. Zij leert uitdrukking te geven aan haar authenticiteit en die ook op een professionele manier in de wereld te brengen. En zonder te commercieel te zijn, leert ze ook om zonder schaamte geld te verdienen op een manier die bij haar past. Ze kan drempels overwinnen om zich op nieuwe terreinen te begeven, zoals het schrijven van teksten. Zowel voor haar eigen marketingplan als voor promotie. En het belangrijkste van al: ze leert zich zichtbaar maken op traditionele en nieuwe manieren en een gezonde manier van netwerken ontwikkelen met mensen waar het echt mee resoneert. Ze kan de moed te verzamelen om dit alles te doen door de steun van haar trainster en zusters.

Beide vleugels, verbonden in één Vlinderhart

Als je inspiratie is omgezet in een plan, is er ook hartsgedragen energie nodig om er een succesverhaal van te maken.

Een vlindervrouw moet immers niet alleen haar beide vleugels ontwikkelen om te kunnen vliegen en gelukkig te zijn, maar beide ook verbinden in haar hart. Daarom leren we in de Women With Wings training om ons Vlinderhart te activeren.

Het afstemmen op de bijzonder hoge Butterfly Heart Energy maakt het mogelijk om simultaan in de 2 werkelijkheden te kunnen leven en functioneren: in 3D en 5D tegelijk! Zodat we de boodschappen en ingevingen die we krijgen serieus nemen

én tegelijkertijd goed geaard door het leven gaan met de leiding die we krijgen.

bottom of page