top of page

Two Wings

Wil je ook verandering in je leven? Wil je ook iets nieuws gaan doen? Iets wat je vreugde brengt? Iets met jouw talenten? Het hoeft niet per se een carrièreswitch te zijn.


Het gaat om het vervullen
van een innerlijk verlangen.  


Bij Women With Wings, leer je om je beide vleugels uit te slaan: één waarmee je verbonden bent met de Sterrenwereld, innerlijke leiding en ingevingen ontvangt over datgene
waarvoor jij naar de aarde bent gekomen...

En één waarmee je verbonden bent met de Aardewereld, om stappen te zetten zodat dat ook echt werkelijkheid wordt.
En om beide vleugels te verbinden
vanuit het hart.

Bij Women With Wings
leer je afstemmen op de energie
binnenin je en buiten je.
Je wordt getraind

om ontvankelijk te zijn om innerlijke leiding te krijgen, om een blijvende relatie op te bouwen met jeZelf en je innerllijke stem;
om  te leren betrouwen op je buikgevoel,
je intuïtie, en erop te leren betrouwen dat de boodschappen en ingevingen die je krijgt
juist zijn.
Dat vraagt om geregeld in stilte bij jezelf te zijn. In de drukte van de wereld kunnen we die fluisteringen niet horen. 

Heb je ook steun nodig om voldoende moed en daadkracht te ontwikkelen
en je masculiene kracht aan te wenden
om je plan in de materie te brengen?
Die kan ik je geven.


 Deze 2 kanten van jezelf ga je gaandeweg ontwikkelen.

. Linker Vleugel . 

We gaan onze vrouwelijke kwaliteiten ontwikkelen, zoals onze intuïtie, het horen van onze innerlijke stem, ontvankelijk zijn, het leren afstemmen op energieën, het onderzoeken van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, het ontwikkelen van mededogen en zusterschap. 

 

Deze vleugel is die van de Wijze Vrouw,
de Priesteres in jou.

Die vleugel staat voor dat deel in de vrouw dat in contact staat met het grotere en met de kracht van de Aarde. Deze vrouw heeft geleerd haar intuïtie te volgen, mildheid te ontwikkelen en haar wijsheid ten dienste te stellen, maar ze kan tegelijkertijd ook haar grenzen helder aangeven. Ze wil zichzelf realiseren, maar leert dat ook vanuit verbinding met haar zusters te doen, en samen met hen een positieve gemeenschap te vormen. Ze cultiveert een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel en leert zich dieper te verbinden met de natuur en alle levende wezens. Deze vrouw heeft veel onzelfzuchtige liefde in zich, maar kan ook goed voor zichzelf zorgen.

. Rechter Vleugel .

We verdiepen ons ook in heel zakelijke activiteiten, zoals het leren schrijven van een business- of zielenplan, het opstarten en ontwikkelen van een eigen website, teksten of verhalen schrijven, ons kenbaar maken, o.a. op sociale media,… Alle dingen die nodig zijn om onze unieke wijsheid in de wereld te brengen en daar ook gewoon geld mee te verdienen en van te leven.

Deze vleugel staat voor dat deel van de vrouw, dat erin slaagt haar ideeën in de materie te brengen. Deze vrouw kan haar innerlijke kracht voelen, haar creativiteit en ondernemerschap ontwikkelen, manifesteren met geestkracht en haar zin voor vernieuwing . Zij leert uitdrukking te geven aan haar authenticiteit en die ook op een professionele manier in de wereld te brengen. Haar doel is groter dan alleen geld verdienen, maar ze leert ook om zonder schaamte geld te verdienen op een manier die bij haar past. Ze kan drempels overwinnen om zich op nieuwe terreinen te begeven. Ze leert creatief zijn op het gebied van marketing en promotie. En het belangrijkste van al: ze leert zich zichtbaar maken op traditionele en nieuwe manieren en een gezonde manier van netwerken ontwikkelen met mensen waar het echt mee resoneert.
Ze kan de moed verzamelen om dit alles te doen
door de steun van haar trainster en zusters.

Two Wings

Beide vleugels, verbonden in één Vlinderhart

Als je inspiratie is omgezet in een plan, is er ook hartsgedragen energie nodig om er een succesverhaal van te maken.

Een vlindervrouw moet immers niet alleen haar beide vleugels ontwikkelen om te kunnen vliegen en gelukkig te zijn, maar beide ook verbinden in haar hart. Daarom leren we in de Women With Wings training om ons Vlinderhart te activeren.

Het afstemmen op de bijzonder hoge Butterfly Heart Energy maakt het mogelijk om simultaan in de 2 werkelijkheden te kunnen leven en functioneren: in 3D en 5D tegelijk! Zodat we de boodschappen en ingevingen die we krijgen serieus nemen

én tegelijkertijd goed geaard door het leven gaan met de leiding die we krijgen.

bottom of page